Tag "ANNO: Build an Empire"

Xây dựng đế chế với ANNO: Build an Empire

ANNO là dòng webgame rất nổi tiếng trên máy tính, nay game đã có phiên bản trên iOS với ANNO: Build an Empire.

Read More