Game nước ngoài

Võ Lâm Ngoại Truyện Open Beta vào ngày 28/08

Sau 2 tuần thử nghiệm, Võ Lâm Ngoại Truyện cũng bước sang giai đoạn Open Beta chính thức.

Read More